کنفرانس ها و مقالات

توضیحات در رابطه با مجموعه کنفرانس ها و مقالات

زیر مجموعه ها

conference

توضیحاتی در رابطه با کنفرانس ها

maghalat

توضیحات در رابطه با مقالات

1-      بررسی عوامل موثر بر شکمدادگی(انبساط جانبی) ستون سنگی در خاک رس

2-      آنالیز  غیر خطی شیب خاک مسلح با میکروشمع از روش اجزاء محدود

3-      تاثیر هندسه تیر پیوند بر روی کمانش ورق جان آن

4-      مقاومسازی دیوارهای بنایی با الیاف پلیمری FRP

5-      بررسی تاثیر فاصله ی ساختمان های فولادی مجاور هم بر پاسخ لرزه ای آنها به روش المان محدود

6-      بررسی خواص مکانیکی مواد ساندویچی با هسته چوبی و مقایسه آن با هسته های دیگر

7-      بررسی تاثیر آرایش و هندسه گروه ریزشمع ها بر رفتار لرزه ای خاک های ماسه ای با پتانسیل روانگرائی

8-      بررسي اثر تقويتي صفحات كامپوزيتي FRP در دیوارهای برشی بتنی دارای بازشو

9-      استفاده از الیاف پلیمری FRP جهت سخت کننده و مسلح کننده دیوار برشی فولادی

10-  تحلیل و شبیه‌سازی رفتار غیرخطی یک تیر FGM تحت بارگذاری معین

11-  بررسی بازسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با استفاده از میراگر ADAS

12-  بررسی رفتار لرزه ای لوله های پروپیلن فاضلاب مدفون در خاک

13-  مقاومسازی ستون های بتنی با الیاف پلیمری FRP

14-  ارزیابی عددی آسیب و گسیختگی پیش رونده در شمعهای بتنی مدفون در خاک سازه های دریایی

15-  ارزیابی رفتار سد بتنی قوسی دز تحت بارگذاری زلزله

16-  ارزیابی مکانیزم های تشکیل ترک در سد بتنی قوسی کارون 3 تحت فشارهای هیدرودینامیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

17-  مقایسه بررسی رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی بتنی با سیستم باربر جانبی مهاربند کمانش ناپذیر BRB و دیوار برشی

18-  اثر شرایط مرزی و ابعاد نمونه بر نتایج آزمایش برزیلی

19-  تاثیر بازشو و کلافبندی اطراف آن دررفتار لرزه ای میانقابهای سازه های بنایی دارای قاب فولادی

20-  بررسی نشست پی و فونداسیون بر روی خاک های سست مسلح شده با تراشه های لاستیکی

21-  بررسی مقاومسازی دیوار بنایی دارای بازشو به وسیله شاتکریک