موسسه پژوهشی پروفم در سال 1388 متشکل از یک تیم دانشجویی آغاز به کار نمود و هم اکنون با یک تیم از متخصصین در زمینه مهندسی عمران به رسالت خود ادامه می دهد. هدف اصلی موسسه پژوهشی پروفم پیاده سازی مرحله آنالیز در پروسه طراحی تا ساخت به کمک نرم افزارهای تحلیلی نظیر آباکوس Abaqus ، انسیس Ansys ، پلکسیس Plaxis ، سپ SAP ، FLAC و ... می باشد. مدلسازی هایی که در این مدت در زمینه پروژه های دانشگاهی، انجام پایاننامه مهندسی عمران و انجام پروژه آباکوس ، پروژه های صنعتی در این موسسه صورت گرفته در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد. تمامی مدلسازی ها دارای رفرنس و مقالات معتبر بوده و صحت آنها در قالب مقالات متعدد به چاپ رسیده است.

همچنین تیم پروفم در زمینه مقاله های بین المللی در موضوع های تخصصی نیز با توجه به تجربه های اندوخته قادر به راهنمایی و ارائه مشاوره می باشد.تیم پروفم با در اختیار داشتن سخت افزار ها و نرم افزارها و یک دفتر در قلب تهران قادر به برگزاری جلسات آموزش نرم افزاری و ارائه گواهی به دانشجویان و اساتید و مهندسان شرکت های مختلف می باشد. مشاوره با تیم و اعضای پروفم به صورت رایگان بوده و موسسه پروفم آماده ارائه راهنمایی های مورد نیاز می باشد.